Privacyverklaring

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webshop van Doopsuiker Figaro. Door de webshop te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Privacybeleid
Verantwoordelijke gegevensverwerking
Doopsuiker Sarah is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder Silvia Ottenburgs met ondernemingsnummer BE 0710.972.287.
Adresgegevens: Putstraat 10 - 3700 Tongeren
Telefoon:012/39 57 82 | e-mail: sarah.manshoven@live.be
Heeft u vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, wilt u graag uw gegevens inzien of laten wijzigen, of wilt u uw gegevens uit onze databases laten verwijderen, dan kan u een mailtje sturen naar sarah.manshoven@live.be. Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.
Welke gegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens via het registratieformulier op de webshop en via het antwoordformulier op de webshop. Het betreft deze gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, fax, bedrijf, adres, woonplaats, postcode, land en regio.
Wij verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de webshop langs waar u naar deze webshop gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de webshop permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
• om uw bestelling op onze webshop te kunnen verwerken,
• voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen,
• om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
• om onze webshop en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
Doopsuiker Figaro bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.
Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.
Bescherming en beveiliging van uw gegevens
Doopsuiker Figaro is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan figaro.sintniklaas@skynet.be.
Bij vragen of problemen kan u per mail terecht op sarah.manshoven@live.be, per post ' Putstrtaat 10 – 3700 Tongeren ' of telefonisch op het nummer 012/39 57 82.
Inhoud webshop
Alle inhoud op deze webshop is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Doopsuiker Figaro stelt deze webshop en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Doopsuiker Figaro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze webshop.
Intellectuele eigendom en copyright
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze webshop maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Doopsuiker Sarah. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Doopsuiker Figaro.
Links en verwijzingen
Deze webshop bevat 'links' naar andere webshops. Doopsuiker Figaro is op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de privacy- praktijken van die andere websites.
Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie verder). Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.
Cookies
Deze webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een webshop bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Google Analytics
Deze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de webshop te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webshop (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop